jesteś tutaj: strona główna

Ośrodki Doradztwa

Biuro Doradztwa Finansowego

Zawieszenie tabliczki z godzinami otwarcia dokonuje Pani Beata Szyd?o obecnie poslanka do Sejmu RPW maju 2004 z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarności Finansowej w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Ofiar Oświęcimia 39/1 w Brzeszczach zostało otwarte Biuro Doradztwa Finansowego. Otwarcia dokonała ówczesna burmistrz miasta i gminy Brzeszcze Beata Szydło –obecnie posłanka na Sejm RP z ramienia PiS.
 W Biurze można uzyskać podstawowe informacje prawne i konsumenckie, sporządzić plan oddłużeniowy i otrzymać poradę finansową. Porady udzielane przez pracowników biura są poufne i bezpłatne. Każda osoba, która zwróci się o pomoc, może liczyć na pomoc osób zatrudnionych w biurze. Stowarzyszenie stale poszerza zakres swojej działalności doradczej, edukacyjnej i wydawniczej. Z zebranych dotychczas doświadczeń  wynika, że jest duża grupa osób  nie potrafiących poradzić sobie z dotykającymi ich problemami finansowymi. Niejednokrotnie wprowadzeni celowo w błąd przez instytucje finansowe, które nie przestrzegają ustawy o kredycie konsumenckim, nie informują o wysokości oprocentowania kredytu i faktycznych kosztach kredytu często wpadają w  spiralę zadłużenia. To jest najczęściej spotykany problem, który jak szacują eksperci dotyka około miliona osób w Polsce. Człowiek, który przychodzi do banku jest skrępowany mnogością cyfr, regulaminów, paragrafów, jeżeli do tego wszystkiego pilnie potrzebuje pieniędzy w zasadzie nie zastanawia się nad treścią umowy. Wiedza wielu osób korzystających z usług finansowych jest w tym zakresie niewystarczająca i nie pozwala na prawidłową ocenę wszystkich możliwych konsekwencji podejmowanych decyzji. Kolejnymi - obok wiedzy - czynnikami wpływającymi na zjawisko nadmiernego zadłużania się osób fizycznych poprzez pochopne zaciąganie kredytów są: brak umiejętności oceny podejmowanego ryzyka i psychologiczne aspekty działania człowieka znajdującego się w trudnej sytuacji życiowej (stres). O słuszności powstania tego typu placówki świadczy zainteresowanie jakim się cieszy Biuro wśród mieszkańców gminy Brzeszcze.
Otwarcie BiuraPrzypominamy Biuro Doradztwa Finansowego w Brzeszczach jest czynne w każdy czwartek od 14.30 do 16.30 na  ul. Ofiar Oświęcimia 39/1 (budynek „willa” obok basenu), tel.(032) 737-31-77.

 

                  Oddział Federacji Konsumentów w Brzeszczach

Zapoznanie radnego powiatu Józefa Strycharskiego z dzialalno?ci? StowarzyszeniaInicjatywa utworzenia Oddziału pojawiła się w związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców Brzeszcz  działalnością Federacji, która jest organizacją pozarządowa działającą na terenie całej Polski. Znajomość praw konsumenckich cechuje społeczeństwo partnerskie  świadome swoich praw i obowiązków.
Doświadczenia Federacji dowodzą konieczności podejmowania wzmożonego wysiłku edukacyjnego na rzecz całego społeczeństwa. Projekty badawcze, które Federacja realizuje od kilku lat stanowią swoisty drogowskaz dla działań podejmowanych w interesie wszystkich uczestników rynku. Federacja wskazuje nie tylko obszary, którym trzeba się przyjrzeć ze szczególną uwagą, ale także wyznacza kierunki dalszych działań informacyjno-edukacyjnych. W Polsce  Federacja cieszy się bardzo dużym prestiżem, posiada ona swoje oddziały na terenie całego kraju. Porady w Biurze Federacji
W naszej gminie  i najbliższych gminach województwa małopolskiego brakuje instytucji pozarządowej podejmującej tak ważne  problemy dla społeczeństwa. Inicjatorzy i założyciele  wyszli z założenia, że utworzenie  Oddziału  Federacji  w  Brzeszczach podejmie ważną służbą dla jej mieszkańców. Dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie umacniają założycieli, że taka działalność na terenie gminy jest potrzebna- potwierdza to ilość spraw kierowanych do Rzecznika Praw Konsumenta w Oświęcimiu. Federacja Konsumentów jest organizacją pozarządowa i pomaga instytucji państwowej jaką jest Rzecznik Ochrony Konsumentów, działający przy Urzędzie Starosty.
Decyzją Rady Federacji na terenie gminy i miasta Brzeszcze powstał Oddział Federacji Konsumentów. Znaczący udział w powstaniu Oddziału miało Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarności Finansowej. Zarząd Stowarzyszenia poprzez podpisanie umowy o współpracy udostępnił do działalności Oddziału lokal  w którym znajduje się siedziba Stowarzyszenia na ul. Ofiar Oświęcimia 39/1. Od momentu utworzenia Oddział prowadzi działalność interwencyjną i edukacyjną.
W wyniku dokonanych wyborów do Rady Oddziału Federacji Konsumentów w Brzeszczach. Rada Oddziału ukonstytuowała się w następującym składzie :
• Piotr Potyka – Prezes Oddziału Federacji Konsumentów w Brzeszczach,
• Aneta Kolanowska- Wiceprezes Oddziału Federacji Konsumentów w Brzeszczach,
• Jacek Lach – Sekretarz Oddziału Federacji Konsumentów w Brzeszczach,
• Halina Lalik-Kuśnierz  Skarbnik Oddziału Federacji Konsumentów w Brzeszczach.
 Rada Oddziału    ustaliła dyżury w lokalu na ul. Ofiar Oświęcimia 39/1 w następujących dniach :                    
 Poniedziałek godz. 9-11,               
Środa godz.11-14,               
Czwartek godz. 1430 -1630          
Rada Oddziału reprezentująca pierwszy Odział Federacji, powstały na naszym terenie , pragnie prowadzić  działalność na rzecz konsumentów  miasta i gminy Brzeszcze.