jesteś tutaj: strona główna

Galeria zdjęć

Spotkania z seniorami

                            Spotkania z senioramiCo to znaczy być świadomym konsumentem? Czym tak naprawdę jest panga? Do kogo zwrócić się o pomoc i gdzie zasięgnąć porad konsumenckich? Między innymi te zagadnienia poruszono podczas pierwszych spotkań z seniorami w ramach projektu „Świadomy konsument”.

Program „Świadomy Konsument” realizowany był  od czerwca do grudnia 2009r.  przez Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarności Finansowej z Brzeszcz. W jego ramach zaplanowano m.in. seminaria dla seniorów. W lipcu spotkali się oni z przedstawicielami Stowarzyszenia w Klubie Seniora na os. Szymanowskiego. Spotkanie przy pomocy prezentacji multimedialnej prowadził Grzegorz Więckowski.
Kim jest świadomy konsument? Najprościej mówiąc, to osoba, która posiada niezbędną wiedzę i informacje o produkcie, po prostu wie, co kupuje (bo co na przykład wiemy o importowanej z Wietnamu, robiącej karierę na polskich stołach, masowo hodowanej rybie konsumpcyjnej zwanej pangą?).
- Świadomy konsument to taki, który wie, „jak się nie dać zrobić w konia” - zwięźle i obrazowo odpowiedzieli na powyższe pytanie uczestnicy spotkania.
W dalszej części scharakteryzowano najważniejsze prawa konsumenta: prawo do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, prawo do informacji oraz prawo do ochrony interesu ekonomicznego. Następnie zaprezentowano instytucje i organizacje, które chronią praw konsumentów (Powiatowy Rzecznik Konsumentów, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organizacje UE, organizacje rządowe, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia, Inspekcja Handlowa podległa prezesowi UOKiK, Federacja Konsumentów).
Drugie, podobne spotkanie zaznajamiające z programem „Świadomy Konsument” odbyło się również w lipcu w lokalu przy ul. Mickiewicz 6. Tym razem dla seniorów zrzeszonych w brzeszczańskim kole Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. W trakcie spotkania seniorzy zwrócili uwagę na problem wysokich cen wody w gminie Brzeszcze i zwrócili się do Stowarzyszenia z prośbą o zorganizowanie spotkania z prezesem RPWiK Tychy.
- Szeroka debata na ten temat jest potrzebna i będziemy dążyć do jej zorganizowania - mówi Piotr Potyka, prezes SRGF. - Wymaga to jednak dużo przygotowań, bo zależy nam na tym, by debata miała charakter merytoryczny, a mieszkańcy usłyszeli jasne i zrozumiałe odpowiedzi na swoje pytania i wątpliwości.
Spotkania z seniorami cieszyły się dużym zainteresowaniem. Ich uczestnicy wypełniali ankiety, w których mogli przedstawić własne wnioski i propozycje na kolejne spotkania.
Tematyka kolejnych seminariów  dotyczyła m.in.: reklamy i promocji, zawierania umów, sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa, sprzedaży na odległość, usług bankowych, usług turystycznych, ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa produktu.
JB

Os.PaderewskiegoOs. PaderewskiegoSzymanowski 014
Szymanowski 011Szymanowski 004spotkanie swiadomy konsument 010
sk_mickiewicza_009Seminarium 009Seminarium 008
Seminarium 007Seminarium 007

« wróć do listy galerii