jesteś tutaj: strona główna

Nowości

POdsumowanie programu "Edukacja konsumencka mieszkańców gminy Brzeszcze

opublikowane 22 stycznia 2015

Podsumowanie  Programu

   

Program  Edukacja Konsumencka mieszkańców Gminy Brzeszcze” został rozpoczęty w marcu 2014r. W ramach projektu zrealizowano cztery tematyczne spotkania seminaryjne, w których wzięło udział 55 mieszkańców Gminy Brzeszcze. Każde spotkanie odbyło się w zaplanowanym wymiarze 2 godzin lekcyjnych, a miejscem spotkań była świetlica Ośrodka Kultury w Brzeszczach na osiedlu Paderewskiego w Jawiszowicach. 

Seminaria oraz omawiane na nich tematy odbyły się  w następujących miesiącach 2014.:

  • 22 maj, temat: Ustawa Konsumencka- bliżej Kowalskiego. 
  • 24 czerwiec, temat: Nowe zabezpieczenia na  banknotach złotowych
  • 13 października, temat: Konsument – Sprzedawca, omówienie najczęściej spotykanych problemów konsumenckich.
  • 25 listopad, temat: Zanim podpiszesz zastanów się – zawieranie umów, ochrona danych osobowych i dokumentów osobistych.

 Podczas realizacji projektu  prowadzona dokumentację w formie:

  • list obecności,
  • dokumentacji fotograficznej,
  • ankiety ewaluacyjnej w ostatnim spotkaniu seminaryjnym.

Promocja  i informacje związane z realizacją zadania były zamieszczone :

  • na stronie internetowej Stowarzyszenia - www.srgf.brzeszcze.pl,
  • na stronie internetowej gminy Brzeszcze,
  • w Informatorze Kulturalnym Ośrodka Kultury w Brzeszczach.

 

            Do każdego spotkania zostały przygotowane materiały informacyjne oraz prezentacja multimedialna, gdzie przedstawiono podstawowe pojęcia omawiane na spotkaniach. Informacje  o terminie spotkań zostały zamieszczane na stronach internetowych i w Informatorze Kulturalnym, wydawanym przez Ośrodek Kultury w Brzeszczach.

Prowadzącymi seminaria były osoby posiadające wiedzę i kwalifikacje reprezentujące Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarności Finansowej w Brzeszczach, Oddział Federacji Konsumentów w Brzeszczach i Rzecznika Konsumentów z s wzięło tarostwa w Oświęcimiu.

Środki pozyskane na realizację zadania w części pokryły koszty projektu, brakujące środki zostały pokryte z budżetu Stowarzyszenia.

Rezultaty osiągnięte poprzez edukację będą na pewno jednymi z najważniejszych procentujących również w przyszłości. Konsument dzięki nabytej wiedzy będzie skutecznie bronił swoich praw. Ważnym elementem edukacji jest poznanie ścieżki  umożliwiającej dochodzenie swoich racji w przypadku poważniejszych konfliktów ze sprzedawcą oraz poznanie instytucji, które w takich przypadkach mogą służyć pomocą. Nabyta wiedza z zakresu praw konsumenta usunie wrażenie bezsilności w tych relacjach. Prowadzący program mają przekonanie, że realizacja jego przyczyniła się do wzrostu wiedzy o swoich prawach.

« lista nowości