jesteś tutaj: strona główna

Projekty

Nowa Ustawa Konsumencka program zrealizowany w 2015r

opublikowane 07 stycznia 2016

Podsumowanie  Programu  z 2015r.

 

Program  „Nowa Ustawa Konsumencka Edukacja Konsumencka mieszkańców gminy Brzeszcze” został rozpoczęty w marcu 2015r. W ramach projektu zrealizowano cztery tematyczne spotkania seminaryjne, w których wzięło udział 55 mieszkańców Gminy Brzeszcze. Każde spotkanie odbyło się w zaplanowanym wymiarze 2 godzin lekcyjnych, a miejscem spotkań była świetlica Ośrodka Kultury w Brzeszczach na osiedlu Paderewskiego w Jawiszowicach oraz Szymanowskiego w Brzeszczach.

Seminaria oraz omawiane na nich tematy odbyły się  w następujących miesiącach 2014.:

  • 19 maj, temat: Ustawa konsumencka z 30 maja 2014r -przepisy ogólne
  • 30 czerwiec, temat: Reklamacje konsumenckie: rękojmia i gwarancja
  • 20 październik, temat: Zawieranie umów.
  •  24 listopad, temat: Instytucje konsumenckie, gdzie uzyskać pomoc?

Podczas realizacji projektu  prowadzona dokumentację w formie:

  • list obecności,
  • dokumentacji fotograficznej,
  • ankiety ewaluacyjnej w ostatnim spotkaniu seminaryjnym.

Promocja  i informacje związane z realizacją zadania były zamieszczone :

  • na stronie internetowej Stowarzyszenia - www.srgf.brzeszcze.pl,
  • na stronie internetowej gminy Brzeszcze,
  • w Informatorze Kulturalnym Ośrodka Kultury w Brzeszczach.

 

            Do każdego spotkania zostały przygotowane materiały informacyjne oraz prezentacja multimedialna, gdzie przedstawiono podstawowe pojęcia omawiane na spotkaniach. Informacje  o terminie spotkań zostały zamieszczane na stronach internetowych i w Informatorze Kulturalnym, wydawanym przez Ośrodek Kultury w Brzeszczach.

Prowadzącymi seminaria były osoby posiadające wiedzę i kwalifikacje reprezentujące Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarności Finansowej w Brzeszczach, Oddział Federacji Konsumentów w Brzeszczach i Rzecznika Konsumentów z starostwa w Oświęcimiu.

Środki pozyskane na realizację zadania w części pokryły koszty projektu, brakujące środki zostały pokryte z budżetu Stowarzyszenia.

« lista projektów