jesteś tutaj: strona główna

Projekty

Nasze Dziedzictwo - 725 lecie Jawiszowic

opublikowane 11 maja 2010

 Historyczn pieczęć wsi Jawiszowice                     Nasze Dziedzictwo – 725 lecie Jawiszowic
 Program objął wydanie publikacji historycznej oraz przeprowadzenie konferencji podsumowującej cykl imprez zorganizowanych  w ramach obchodów  725-lecia Jawiszowic.
                            Miejsce wykonywania zadania
Miejscem wykonywania zadania było sołectwo Jawiszowice.
Konferencja podsumowująca cykl imprez zorganizowanych w ramach obchodów została przeprowadzona w strażnicy OSP w Jawiszowicach.
                                          Szczegółowy opis zadania
POłtarzrzyjęte zadanie stanowiło nawiązanie do wcześniejszego programu „Szum we wsi” przeprowadzonego  w ramach integracji i aktywizacji społeczności lokalnej. Zadanie przyjęte do realizacji było prowadzone dwutorowe. Powołany zespół do wydania publikacji historycznej już przed złożeniem wniosku zgromadził materiały potrzebne do jego opracowania. Od 01.05.do 30.06. 2010r.  trwały prace redakcyjne nad opracowaniem tekstu, skanowaniem materiałów i opracowaniem założeń graficznych. W następnej kolejności po zakończeniu prac redakcyjnych materiały zostały przekazane do drukarni, w celu wykonania projektu wydawnictwa, dokonaniu korekt, wykonaniu składu i przygotowaniu do druku. Prace te zostały wykonane w lipcu 2010r. Druk w nakładzie 1000egz. został wykonany w  sierpniu 2010r. Publikacja historyczna została rozdana bezpłatnie mieszkańcom Jawiszowic oraz w trakcie konferencji zaproszonym gościom.
 W trakcie trwania konferencji zaproszeni goście oraz mieszkańcy dokonali wpisów do „Złotej Księgi”, która jest dowodem aktywności społecznej obecnych mieszkańców sołectwa i jej władz samorządowych.

Patrz galeria, zdjęcia z lotu ptaka Jawiszowic, można pobrać publikację historyczną w dziale do pobrania (prawa autorskie zastrzeżone).

« lista projektów